V-troncampusbewonervandemaandfebruari

Tanja Braun is bijna vier jaar werkzaam bij V-tron als manager. Beurzen, congressen, contacten met het buitenland, het hoort allemaal bij haar takenpakket. Sinds eind 2015 heeft ze de verantwoordelijkheid gekregen voor de vestiging op de Automotive Campus. “Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om van deze vestiging een succes te maken. Om contacten, kennis en mogelijkheden tot samenwerken met elkaar te verbinden. Deze uitdaging pak ik met beide handen aan. ”

“Wij zijn hier gevestigd met een reden..”

V-tron 
is opgericht in 2007 en in maart 2015 is de vestiging op de Automotive Campus geopend. V-tron levert maatwerkoplossingen voor haar vier pijlers: Fleetmanagement, Driver Behaviour, Carsharing en Ongevallenpreventie systemen. “Wij zijn hier gevestigd met een reden. Helmond is strategisch gezien een belangrijke vestiging voor ons bedrijf; eigenlijk voor al onze werkzaamheden. Brabant wil voorop lopen in Nederland wat betreft mobiliteit. Daar willen wij bij zijn”, aldus Tanja.

Projecten 
V-tron houdt zich reeds bezig met verschillende projecten in de regio Brabant: de spookfiles op A58, E-car-cell en Compass 4D. Ook is V-tron weer vertegenwoordigd bij de Dutch Technology Week 2016. Tanja verwacht dat er meer projecten komen op de Campus waar V-tron bij betrokken wordt.


Ontwikkelingen
Alles wat met connected car te maken heeft en ontwikkelingen die daaruit voortvloeien zijn voor V-tron interessant. Daarnaast spelen zaken die met safety oplossingen te maken hebben een grote rol; dus alles waardoor de veiligheid op de weg verbetert kan worden. “Wij geloven heilig in het actief beïnvloeden van de verkeersstroom en het gedrag van de bestuurder zelf. Door verschillende systemen te combineren en met elkaar laten communiceren, willen wij ongevallen voorkomen.”

“Wij zijn echt heel blij met Helmond..”


Tevreden
V-tron heeft haar kantoor in het Automotive House en is daarmee onderverhuurder bij AutomotiveNL. Tanja: “We werken hand in hand met AutomotiveNL.” Ook over de relatie met de Automotive Campus is Tanja positief; ze weet bij wie ze terecht kan en beschouwt het als een voordeel om op de Campus gevestigd te zijn. “Wij zijn echt heel blij met Helmond en wij zien hier een positieve toekomst tegemoet. We hebben goede hoop dat het nog verder gaat uitbreiden. Ik heb er zin in!”

Ambitie voor de Automotive Campus en V-tron
“Ik wil graag meer betrokken zijn bij wat de andere Campus bewoners bezighoudt. Dat kunnen praktische zaken zijn zoals het gezamenlijk gebruik maken van faciliteiten of het delen van ideeën.” Tanja geeft aan dat V-tron op internationaal gebied ook heel actief is. “Je kunt V-tron absoluut als een internationaal bedrijf beschouwen, naast klanten in Duitsland en Zuid-Europa hebben we zelfs klanten in Afrika!” 

 

bron: automotivecampus.com