WalkMyTalk

Als je bezig bent met innovatieve technieken, is vertrouwen een element waar je niet omheen kunt. Wij zijn succesvol omdat we de behoeftes van onze klanten bovenaan zetten. Hoe dan ook, altijd. De vraag van onze klant krijgt alle aandacht. Want we willen dat voor elke klant, onze individuele oplossing zonder twijfel de beste is. 

Het werkgebied van V-tron is weliswaar mobiliteit, daaronder liggen een aantal waarden die het bedrijf dragen. Ik geloof in harmonie, in gelijkheid en in verantwoordelijkheid. Dat lijkt ver af te staan van onze producten en diensten maar omdat wij inzicht kunnen scheppen in alles wat mobiel is, kunnen we de opstap zijn om zaken beheersbaar te maken. Als je kapitaal in harmonie wilt verdelen, dan moet je eerst kijken naar hoe we dat kapitaal gebruiken. Door goed te monitoren kun je het 'de gebruiker betaalt'- principe verwezenlijken. Opdat ieder verantwoordelijkheid draagt voor wat hij doet. Daaropvolgend kun je desgewenst de gebruiker beïnvloeden.

Qua techniek hebben we als mens alles al uitgevonden, we hebben alleen nog niet altijd de juiste toepassingen gevonden. Als je bijvoorbeeld mobiliteit als dienst gaat zien, dan komen er allerlei uitdagingen die om technische oplossingen vragen. Die rol wil V-tron graag spelen, door de techniek in te zetten als enabler.

Buiten de grenzen denken, leren, mogelijk maken, dát zijn de activiteiten die we bij V-tron koesteren. Snel reageren, meedenken, samenwerken, aandacht geven en individuele oplossingen creëren, dát hebben we voor onze klanten in huis.